Det kom ett kort med ett brev från en av mina äldsta vänner Matti Karvala och Kari Vahekoski med sussex spaniel. De har skickat ett kort på sina sussex föreställande till vänster mor Farin´s Jazz up to Berlottan med dotter Berlottan Jazz Fanny.
Tack för kortet boys.