TÄNKVÄRDA ORD
Man kan köpa en människas tid, man kan köpa hennes fysiska närvaro på en given plats.
Man kan till och med köpa ett visst mått av hennes tränade muskulära rörelser.
Men man kan inte köpa entusiasm…..
man kan inte köpa lojalitet…..
man kan inte köpa hjärtats, tanken eller själens tillgivenhet.

DEN MÅSTE MAN GÖRA SIG FÖRTJÄNT AV